Нотаріус засвідчує справжність підпису на документах, зміст яких не суперечить закону і які не мають характеру правочинів та не містять у собі відомостей, що порочать честь і гідність людини. Розписки нотаріусом не засвідчуються.

Нотаріус, засвідчуючи справжність підпису, не посвідчує факти, викладені у документі, а лише підтверджує, що підпис зроблений певною особою.

Засвідчення вірності копій документів і витягів з них здійснюється нотаріусом за усним зверненням заінтересованої особи.

Перед засвідченням вірності копій документів і виписок з них нотаріус особисто звіряє з оригіналом документа копію чи виписку з документа, вірність яких він засвідчує, тому для засвідчення подаються виключно оригінали документів.